Dezinfekcija klime u cilju sprečavanja širenja korona virusa *30KM*

Kao preventiva širenja korona virusa, mi u Auto-centru vršimo uslugu dezinfekcije klima-uređaja i ventilacionih otvora koji ubacuju vazduh u unutrašnjost vozila. Najbolji efekat se postiže ukoliko se zamijeni i filter kabine (filter polena), čime se smanjuje prisustvo virusa i bakterija. Proces takođe obuhvata i punjenje klima-uređaja. Cijena usluge je 30KM.

Prikaži mapu